MÁY BỘ VI TÍNH

New

Linh kiện máy tính

H310M DS2 (rev. 1.0) rev. 1.x

1,300,000 

Mainboard Intel

MB Gigabyte B560M DS3H V2

2,380,000 
8,980,000 

MÀN HÌNH MÁY TÍNH

New

Linh kiện máy tính

H310M DS2 (rev. 1.0) rev. 1.x

1,300,000 

Mainboard Intel

MB Gigabyte B560M DS3H V2

2,380,000 
8,980,000 

LAPTOP CÁC HÃNG

New

Linh kiện máy tính

H310M DS2 (rev. 1.0) rev. 1.x

1,300,000 

Mainboard Intel

MB Gigabyte B560M DS3H V2

2,380,000 
8,980,000